Opłata Wspierająca Dwudniowa od 1 maja

370,00 

Opis

2 dni festiwalowe  (darowizna jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Festiwalu)

* Dorosły.

* Uczestnictwo i pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na Festiwalu tylko pod opieką rodzica.

* Do 16 lat bez opłaty.